Welkom op onze website "Opgroeien in Veiligheid"!

Met deze website willen we onze inzichten, visie en praktijken delen met jullie:
kinderen, jongeren, ouders, families, collega's en alle andere geïnteresseerden.
Dit is een work in progress: niet perfect, onaf, met "slechte" en "goede" voorbeelden. 

We laten jullie onze "zoektocht die nog bezig is" zien in het ontwikkelen in ons eigen werk van de benaderingswijzen van Sonja Parker  en Eric Sulkers (Partnering for Safety), Susie Essex (Resolutions Approach), Andrew Turnell (Signs of Safety), Insoo Kim Berg en Michael Durrant (Solution-focused Brief Therapy), Haim Omer (Geweldloos Verzet), Ben Furman (Kids' Skills) en anderen.
Onder een benaderingswijze verstaan we een visie en gereedschappen om deze visie toe te passen. 
Gemeenschappelijk in bovenstaande benaderingswijzen en ook de onze zijn: respect, samenwerking, echtheid, het geloof in mensen, het installeren van hoop. Om deze visie toe te passen zijn er instrumenten en methodieken.

"De hersenen van de mens zijn niet gemaakt om als kind door één persoon te worden opgevoed." (Dan Siegel)


"Our brains are wired to be part of a community." (Bessel van der Kolk)


"In order to change, people have to try out new things. We need people who are dedicated to finding solutions ." (Bessel van der Kolk)


(Hij ging eigenlijk nog verder ... and who are willing to put their money where their mouth is...  Bessel van der Kolk)
Lees meer over onze zoektocht in 'Van Scott Henggeler tot Susie Essex '.

Opleidingen

Opgroeien in Veiligheid


Voor meer informatie i.v.m. onze opleidingen kan je ons contacteren op sporen@sporen.be.

Wij bieden een driedaagse basis-opleiding aan, met de mogelijkheid voor intervisie-terugkomdagen.

Klik hier voor de presentatie van de basisopleiding "opgroeien in veiligheid".


Innovatief project 

werken met het eigen 

netwerk van gezinnen

 

Sporen werkte in 2014-2015 samen met Amber vzw, Tonuso vzw en de verwijzers van Vlaams-Brabant en Brussel in een project rond het engageren van de eigen netwerken van de gezinnen die we begeleiden.
Onze gezamenlijke eindpublicatie kan je hier lezen.

Op de verdiepingsdag Netwerkgericht Werken op 27/05/16 stelden we ons project voor en gingen we concreet aan de slag met casussen.

Klik hier voor de presentaties van deze dag en lees het artikel over netwerkversterkend werken in de jeugdhulp op sociaal.net
 
      Agenda


Opleidingen

Driedaagse opleidingen "Opgroeien in veiligheid"
voor CLB's en CAW's Vlaams-Brabant en Brussel
in opdracht van IJH
15 en 29/9, 6/10/2016
8 en 22/11, 6/12/2016

Wij verzorgen in 2016 ook opleidingen voor MFC Combo, MPC Ter Bank, OBC Bethanië en CKG De Kleine Parachute.

Wij werken mee aan de tweedaagse, vanuit IJH Vlaanderen,  met Kelli DeCook en Eric Sulkers op 13 en 14 oktober 2016 in Brussel


Ouderavonden
Nieuwe reeks Ouderavonden Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet:
ouderavonden najaar 2016.

Meer info over de ouderavonden.


VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up