Meer weten?Boeken


Haim Omer - Geweldloos verzet in gezinnen: Een nieuwe benadering vangewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten - uitgeverijBohn Stafleu van Loghum - 2007

Haim Omer - Nieuwe Autoriteit:samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in desamenleving - Hogrefe Uitgevers BV - 2011

Haim Omer - Waakzame Zorg: hoe je als ouders jekinderen houvast kan bieden als dat nodig is - Hogrefe Uitgevers BV - 2015

 

Day, Heismann& Spyrou - Geweldloos verzet in de opvoeding, NonViolent Resistence (NVR),richtlijnen voor ouders en opvoeders van kinderen en jongeren die erg lastig ofgewelddadig gedrag vertonen - 2011 - vertaling door Wiekslag vzw 

Day,Heismann & Spyrou - La résistance non-violente dans l'éducation (RNV),NonViolent Resistence (NVR), directives pour parents et éducateurs d'enfants etde jeunes qui manifestent des comportements très pénibles ou violents - 2011 -vertaling door Sporen vzw 
Aan te kopen via Sporen voor €4 + verzendingskosten. Bestellen via administratie@sporen.be of 016/ 38 76 00 Websites

Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV): www.bigv.be

New Authority Network International (N.A.N.I.): www.newauthority.net
VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up