Onze manier van kijken


Opgroeien in Veiligheid: Hier vind je onze uitgangspunten in het werken met "verontrusting": hoe willen wij werken als er "iemand" ongerust is over de ontwikkeling, de veiligheid van een kind?

Wat is er belangrijk in een goed intakegesprek?: Het eerste gesprek tussen gezin en hulpverlener is vaak het intakegesprek, hier start de begeleiding al, wat is hier belangrijk om in het oog te houden?

Uitgangspunten voor volwaardig partnerschap: Als je volwaardig partnerschap belangrijk vindt in de hulpverlening die je medewerkers/collega’s bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen, is het cruciaal dezelfde uitgangspunten ook te hanteren in het leidinggevend coachen van je medewerkers/collega’s.

Sociaal-constructionistische therapieën: Harlene Anderson schreef een vijftiental jaren geleden een artikel over de gemeenschappelijke uitgangspunten en de verschilpunten van/tussen collaboratieve, narratieve en oplossingsgerichte therapieën (onder de link vindt u een schema hierover); wij kiezen voor het "oplossingsgerichte" omdat dit gaat over het samen spreken in gelijkwaardigheid, in een duidelijk verstaanbare taal, samen onderzoeken van wat al wel goed gaat, en wat er kan verbeteren; omdat het gaat over de taal van het dagelijkse leven, gaat het vaak over gedrag, interacties, hoe we naar mekaar kijken, wat we mekaar zien doen, ...
maar niet over "gedragsrecepten" die door experten worden "voorgeschreven".

Er is echter meer... Lynn Hoffman schreef al in 2007 over een nieuw licht aan de horizon... the art of with-ness: onze gesprekken en verhalen worden gekleurd door wat er niet "logisch" gezegd kan worden.VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up