Partnering for safety


Samenwerken aan Veiligheid


Partnering for Safety stelt veiligheid en het gezin centraal. Sonja Parker gaf samen met Phil Decter deze naam aan de benadering die is samengesteld vanuit verschillende andere methodieken en technieken, waaronder Signs Of Safety.

Partnering For Safety helpt iedereen focussen op het inschatten en indien nodig vergroten van de veiligheid van de kinderen. De samenwerking start met een omvattende en evenwichtige beoordeling van de situatie. De ouders, de kinderen en de familie worden gezien als de experten van hun eigen leven. De hulpverlener gelooft dat verandering mogelijk is en dat iedereen op zijn manier kan bijdragen tot oplossingen voor de moeilijkheden.

De hulpverlener zoekt samen met het gezin, de familie en de verwijzer naar een gemeenschappelijke taal voor de (mogelijke) mishandeling, voor wat er goed loopt en voor de doelen. Alle informatie komt in één beoordelingskader dat tijdens de begeleiding steeds opnieuw wordt aanpast op basis van wat de ouders, familieleden, verwijzer en kinderen vertellen. Via verschillende methodieken verkent de hulpverlener de gedachten, vragen, wensen en zorgen van de kinderen.

Vanuit het beoordelingskader stelt het gezin een gedetailleerd veiligheidsplan op waarin staat wie er wat zal doen om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig zijn. Ook de familieleden spelen hierin een rol. Zij worden op de hoogte gebracht van de zorgen en uitgenodigd om de plannen mee uit te werken, uit te voeren en op te volgen.


Voor de inleiding tot Partnering For Safety: klik op de blauwe balk links
Met dank aan Sonja Parker, met haar welwillende toestemming vertaald en overgenomen van haar website www.spconsultancy.com.au


Sonja Parker en Eric Sulkers in Leuven op 14 en 15 juni 2012 (Verdiepingstweedaagse IJH)
   

     

En in Brussel op 1 en 3 oktober 2014

                               


 


VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up