Signs of safety
Signs of Safety werd ontwikkeld door Andrew Turnell, Steve Edwards, Sonja Parker en anderen. De methode helpt om op een krachtgerichte manier om te gaan met situaties waarin de veiligheid van kinderen (mogelijk) in gevaar is. De kern van de methode is een sterke samenwerking met ouders, kinderen en hun familie, ook als de hulpverlening gedwongen is. De hulpverlener heeft vanuit een houding van respect voor het gezin oog voor signalen van veiligheid én onveiligheid (Turnell & Edwards, 1999; Resolutions Consultancy, 2018). Signs of Safety is gegroeid vanuit werk in de kinderbescherming en de kortdurende oplossingsgerichte therapie en is sterk beïnvloed door de Resolutions approach.

Centraal staat een kader met drie kolommen waarin de risico’s worden ingeschat op basis van de zorgen en de krachten in de gezinssituatie. Het kader biedt een plek waarin de hulpverleners en het gezin een gezamenlijke taal kunnen vinden om hun ideeën over de gevaren, krachten en (gewenste) veiligheid te noteren. De expertise van het gezin en de familie en die van de hulpverleners wordt dus samen genomen (Turnell & Edwards, 1999; Resolutions Consultancy, 2018). Binnen deze drie kolommen wordt ook een veiligheidsplan opgemaakt waarin staat welk concreet gedrag van de ouders en de familie bijdraagt tot een goede zorg voor de kinderen (Movisie, 2017).

De gezinnen en de families nemen de inschatting van de situatie en het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan zoveel mogelijk zelf in handen. Het doel is immers dat de volwassenen rondom het kind samen zorgen voor veiligheid zodat de hulpverlening kan wegvallen (Resolutions Consultancy, 2018). De stem van de kinderen gaat hierbij niet verloren. Via verschillende methodieken praten hulpverleners met hen over hoe zij ervaren wat er allemaal gebeurt (Signs Of Safety, 2014).

bronnen:

- Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of Safety: A safety and solution oriented approach to child protection casework. New York: WW Norton.
- Resolutions Consultancy Pty Ltd. (2018). What is signs of safety? Opgehaald op 27/09/2018 van https://www.signsofsafety.net/wat-zijn-tekenen-van-veiligheid/?lang=nl

- Movisie. (2017). Signs of Safety. Opgehaald op 27/09/2018 van https://www.movisie.nl/interventie/signs-safety

- Signs Of Safety. (2014). What Is Signs of Safety? Opgehaald op 13/08/2019 van https://www.youtube.com/watch?v=x6WYm4F9mik


Signs Of Safety in Sporen

In februari 2011 trok directeur Jan Tibo met onderstaande nota naar de Werkgroep Maatschappelijke Noodzaak van Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant en Brussel, die een trainingsprogramma voor hulpverleners rond gepast omgaan met verontrusting, ging uitwerken. Op basis van een aantal sterke gemeenschappelijke uitgangspunten kozen we, in die werkgroep in 2011 voor startdagen "Signs of Safety met Eric Sulkers.
Je kan deze gemeenschappelijke uitgangspunten hier terugvinden. In de bijlage in dit document vind je 10 werkzame factoren in de hulpverlening, zoals in 2007 geformuleerd door Hans Grietens, Inge Mercken, Johan Vanderfaeillie en Gerrit Loots.

Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant en Brussel & Sporen vzw organiseerden op 17 en 18 oktober 2011 samen startdagen Signs of Safety in Leuven en Brussel.
Met toestemming van Eric Sulkers vind je hier zijn presentatie.

Graag meer weten?

Andrew Turnell & Steve Edwards - Signs of Safety, A Solution and Safety Orientated Approach to Child Protection Casework - Norton - 1999
Nederlandse vertaling: 
Andrew Turnell & Steve Edwards - Veilig opgroeien, de oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming- Bohn Stafleu van Loghum - 2014

http://www.signsofsafety.net


VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up